top of page
VO school het Maris college

VO school het Maris college

Initiatiefpartner

Het Maris College steunt Heel Den Haag Leest, omdat wij als vakgroep Nederlands hierdoor het afgelopen schooljaar al gestart zijn met meerdere initiatieven om ons leesonderwijs en het leesplezier van kinderen te verbeteren en te vergroten.


Een greep uit de reeds gestarte acties:


  • Het Maris College Kijkduin is het dagelijkse leesuur met hernieuwd enthousiasme aan het vormgeven.

  • Het Maris College Bohemen gaat na lange tijd weer met de brugklassen naar de bibliotheek, de schrijver Khalid Boudou komt op bezoek. We starten met Hebban in de klas.

  • Het Maris College Houtrust gaat met de brugklassen naar de bibliotheek en haalt ook boekenkisten van Probiblio in de klassen. Ook geeft de bovenbouw extra aandacht aan de opzet van het fictiedossier, om niet alleen aan te sluiten bij de leerlingen wat keuze van boeken betreft, maar ook om het maken van het bekende boekverslag te moderniseren.

  • Het Maris College Belgisch Park heeft in de onderbouw een leeschallenge, waarbij de klassen proberen per klas, gemiddeld per leerling de meeste bladzijden te hebben gelezen. Ook doet deze vestiging mee met de literatuurwedstrijd waarbij een aantal boeken gelezen en beoordeeld worden.

Alle locaties zijn van plan een flinke slag in de vernieuwing en uitbereiding van de schoolbibliotheek te maken, dit is onder andere mogelijk door de NPO-gelden.


https://mariscollege.nl/

bottom of page