top of page
ROC Mondriaan

ROC Mondriaan

Initiatiefpartner

ROC Mondriaan wil er als huisopleider van middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Haaglanden voor álle studenten en cursisten zijn, en hen opleiden voor het beroep, een vervolgstudie en voor deelname aan de maatschappij. In alles wat wij doen richten wij ons op het realiseren van waardevol en kwalitatief goed onderwijs, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Gelijke kansen ontstaan door onder meer het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier. ROC Mondriaan neemt hierin graag haar verantwoordelijkheid en zoekt bij voorkeur vruchtbare samenwerking met andere partners in de stad. Wij ondertekenen daarom graag het manifest en kunnen niet wachten het leesplezier en de leesmotivatie bij al onze studenten in Den Haag en het Westland verder te ontwikkelen, evenals in de rest van de stad.


https://www.rocmondriaan.nl/over-mondriaan

bottom of page