top of page

Meester en juffen avond bij Paagman op de Fred

18 apr. 2024

18 april 2024

Donderdag 18 april 2024 organiseert Paagman om 17:00 uur een speciale avond voor alle meesters en juffen uit Den Haag, Delft en omstreken! Leerkracht Anne Steenhoff kreeg haar hele groep 8 weer aan het lezen en in het boek Een lui letterland (verschijnt 3 mei) deelt ze haar eigen ervaringen en stelt ze simpele haalbare ingrepen voor. Het is een onmisbaar pamflet voor elke leerkracht, ouder en beleidsmaker. Er is nog hoop, als we nu met z'n allen iets veranderen. Tijdens deze gratis studiemiddag vertelt Anne Steenhoff je praktische tips en simpele, haalbare ingrepen onderbouwd met cijfers en theorie.


Anne Steenhoff

Anne Steenhoff, een jonge leerkracht uit Utrecht, bewijst dat het tij in Nederland nog gekeerd kan worden als het gaat om leesplezier en -vaardigheid. Met haar aanpak veranderde ze een klas vol leeshaters in enthousiaste lezers. In mei verschijnt haar boek Een lui letterland: een boek voor de leerkracht, de ouder en beleidsmaker. Vol gerichte boekentips per leeftijd en interesse. Ze behaalde de tweede plek bij WriteNow! Amsterdam 2019 en schreef eerder al fictie voorTiradeDe Optimist en opiniestukken voor NRC.


Een lui letterland

We zijn een land van leeshaters geworden. Nederland bungelt onderaan als het aankomt op leesplezier en -vaardigheid, terwijl we eind jaren negentig nog internationaal aan de top stonden. Ruim tweeënhalf miljoen Nederlanders halen het basisniveau niet, vijfentwintig procent van de jongeren verlaat de middelbare school laaggeletterd en van onze leerkrachten leest veertig(!) procent nooit vrijwillig een boek.Anne Steenhoff schrok van het lage leesniveau dat ze aantrof in haar klas, maar zat ook onmiddellijk vol ideeën om hier iets aan te doen. Ze kreeg van de schooldirectie de vrijheid om te experimenteren. Het ongelofelijke resultaat: haar leerlingen haalden eind groep 8 allemaal het streefniveau 1S, het niveau dat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ze lazen allemaal met plezier. Ook het nukkige kind op de laatste rij. Dit boek is dus een hoopvolle poging het tij in Nederland te keren. Niet met vage ondersteuningsplannen, maar met simpele, haalbare ingrepen. Een lui letterland is een boek voor de leerkracht, de ouder en beleidsmaker. Vol gerichte boekentips per leeftijd en interesse.


Aanmelden

De meesters- en juffenavond is gratis toegankelijk. Wel vraagt Paagman je om je aan te melden via https://www.paagman.nl/meesters-en-juffenavond. Bij aankomst kun je je melden bij het evenement waarna je een zitplaats toegewezen krijgt.

bottom of page