top of page

Gershwin Bonevacia schrijft speciale Spoken Word ‘Heel Den Haag Leest’

Speciaal voor de feestelijke aftrap van Heel Den Haag Leest heeft Spoken Word-artiest Gershwin Bonevacia de Spoken Word ‘Heel Den Haag Leest’ geschreven.

Deze heeft hij ook prachtig voorgedragen tijdens het event waarop alle bestuurders hun handtekening onder het Manifest Heel Den Haag Leest zetten. “Het doel is”, zegt Bonevacia, “een ieder uit te dagen om verder te kijken dan zijn eigen wereld. Dit is een manifest dat zich er op richt om álle Hagenaars aan het lezen te krijgen.”


De Spoken Word is hieronder terug te lezen en in de video is de voordracht ook terug te luisteren.


Heel Den Haag Leest


Misschien is dat wel onze taak: niet proberen af te maken wat niet af te krijgen is, beginnen met de bouw van een grote tempel, maar er nooit in slagen hem te voltooien. Als schilders van de wind werken aan een oneindige expositie.


Heel Den Haag Leest bouwt aan een netwerk en platform waarbij steeds meer partners uit de stad zich aansluiten, om leesplezier en leesvaardigheid in Den Haag te bevorderen. Het getik van onze horloges omruilen voor het geklop van ons hart.

Leven in een wens van het heden, zonder de wensen van toekomstige generaties in gevaar te brengen.


Taal is een religie die grenzen van onze verbeelding in gang kan zetten.

Het is geen extraatje, maar de enige manier waarop we soms kunnen uitdragen wie we ten diepste zijn.

Het is meer dan een idee, meer dan een lichaam.


Het is een schelp, een rondgang naar meer, een overgave, de draad die je terug wilt volgen als je bent blijven hangen. Het is een landschap gebloemschikt naar het ritme van de taal.

Het zijn de kinderen, de jongeren die ons perspectief bieden, een blik op de toekomst.


Taal heeft het vermogen de verbinding te realiseren. Het is meer dan enkel een klank: het is een gevoel dat lijkt op kijken naar een lege plek in de lucht omdat je weet dat daar ooit licht zal branden, het gevoel dat lijkt op je ogen sluiten maar niet bang zijn om te vallen, juist alles in je voelen stijgen.


We hebben in feite maar één opdracht: onderdeel zijn van een culturele beweging, door middel van het losse letters en aaneen lopende verhalen het blikveld van een de mens verruimen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Alle immateriële waarde in jou voelen stijgen.


Dus blijf dansen, lezen en schrijven, nieuwe manieren vinden om elkaar te ontmoeten zonder in de aarde te hoeven verdwijnen. We bestaan in relatie tot onze sociale posities. Laat dit geen strijd zijn waarin alleen de sterksten overleven, maar een compositie waarin elk mens een stukje bijdraagt,


zoals instrumenten in een opera of woorden in een gedicht.

We zijn een magische collectie, een noodzakelijke verbindingen tussen het belang van taal, verwondering voor kinderen, ontwikkeling en samenleving.


Het doel is:

een ieder uit te dagen om verder te kijken dan zijn eigen wereld. Dit is een manifest dat zich er op richt om álle Hagenaars aan het lezen te krijgen.


Taal en ontwikkeling moet je beschermen, dus voor in opstand komen.

We zijn een oneindige expositie, een permanente tentoonstelling gewijd

aan een verborgen talent, een laaggeletterde volwassen, een schrijver met een droom.


Ik heb me vaak afgevraagd welke rol taal heeft

bij het opbouwen van de samenleving, maar misschien is het wel andersom en faciliteert taal het kader waarin wij toekomstig opereren.


Wij zijn het canvas,

wij zijn het canvas,

wij zijn het canvas.


Met dit leescollectief geven we toekomst aan de jeugd en houvast aan een Hagenaar. Ik kan het belang niet meer onderstrepen dan er simpelweg te zijn. Overal nog sporen van een oude compositie, wel voldoende ruimte. Het is aan ons om te kleuren.


©Gershwin Bonevacia, 1-11-2022bottom of page